Architectus Verborum Logo
av arkitekten och arkitekturhistorikern Tyke Tykesson
Uppdragsgivare: MKB, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, SABO, Malmö Högskola, Lunds universitet, Malmö Museer, Svenska Institutet, Form / Design Center, Svenska kyrkan, Malmö Föreläsningsförening, Malmö Kulturhistoriska förening, Malmö Konststudio med flera.
John Evelyn, in the Account of Architects and  Architecture
Epost